CategoryNode.js

Deno.js là gì ? Thế lực mới cạnh tranh với Node.js ?

D
deno-la-gi

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2018, Ryan Dahl – cha đẻ của Node.js đã cho ra mắt một Runtime Enviroment cho Javascript có tên là Deno, được cho là để khắc phục tất cả các vấn đề của Node.js. Đừng hiểu nhầm, Node.js hiện tại vẫn là Runtime Enviroment tuyệt vời theo cách riêng của nó. Tuy nhiên, Ryan đã thừa nhận một vài điều cần phải cải thiện đối với Node.js như là bảo mật, mô-đun, và các gói cài...