Giới thiệu về Lumen Framework

G

Lumen là một framework PHP được phát triển bởi cha đẻ của Laravel – Taylor Otwell. Theo tác giả , framework này không có ý định thay thế Laravel. Trên thực tế Lumen được tạo ra để làm hệ thống microservices – một hệ thống nhỏ hơn để hỗ trợ các hệ thống lớn như Laravel.

Trong bài viết này , mình không muốn đi quá sâu vào Lumen mà chỉ muốn giới thiệu cơ bản về Framework này. Let’s start

Lumen framework

1. Những điểm nổi bật của Lumen

Hiệu suất

Mục đích của Lumen được tạo ra để phát triển hệ thống microservice nên tốc độ được đánh giá rất cao. Mặt khác việc thay thế Symfony router bằng Fast Router – một thư viện router được phát triển bởi Nikita Popov nên hiệu suất cũng được cải thiện.

Hiệu suất của Lumen so với microservice khác

Tính tiện lợi

Do LumenFramework được xây dự từ Core của Laravel nên Framework này cũng được kế thừa rất nhiều từ Laravel như : Eloquent, caching, queues, validation, routing, middleware, và các container services.

2. Cài đặt Lumen và chạy ứng dụng đầu tiên của bạn

Cấu hình

Tính đến hiện tại, phiên bản mới nhất của Lumen là phiên bản 7x. Để cài đặt thì server của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Phiên bản PHP >= 7.2
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension

Tạo project

Lumen cũng như Laravel đều được cài đặt qua Composer nên việc cài đặt Composer là bắt buộc. Cài đặt theo cú pháp sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/lumen blog

Sau khi tất cả các tiến trình cài đặt xong, bạn có thể chạy ngay project bằng câu lệnh:

php -S localhost:8000 -t public

Cấu hình

Tất cả cấu hình của Project đều được lưu trữ tại file .env. Bạn có thể thay đổi cấu hình database, thirt-party application.. tại đây.

3.Kết thúc

Tóm lại , Lumen là một framework được xây dựng từ mã nguồn của Laravel. Mục đích của Lumen là để phát triển các microservices và RESTful API.

Bài viết được tham khảo từ nhiều nguồn:

About the author

Tuan Ha

back-end developer @ Sutunam, becoming software engineer, blogger

By Tuan Ha